Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยกำหนดหัวข้อปาฐกถาและองค์ปาฐก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย
ที่ประชาชนไทยทุกคนทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และต้องการสานต่อในภารกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสำคัญ และทรงงานหนักเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

17458195_1259707017477102_2796737555151176318_n Continue reading

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4
ในหัวข้อ สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งและลงทะเบียนได้ที่ มูลนิธิหัวใจอาสา

17309023_1246782662102871_6200996883868857744_n

Run for Love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7

งาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”
ภายใต้สโลแกน “Run for Love
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรุงเทพฯ

16729391_1551193841576051_2273522601766837802_n Continue reading

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO Forum ครั้งที่2 “สานพลังเครือข่าย สู่ “การให้” แบบทวีคูณ”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา โครงการ Happy Heart to Happy Society ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO Forum “สานพลังเครือข่าย สู่ “การให้” แบบทวีคูณ” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร จำนวนกว่า 10 องค์กร เพื่อร่วมพัฒนางานในองค์กร ในการส่งเสริมการให้ และงาน CSR ได้รับความสนใจจากองค์กรใหม่ ๆ และได้แนวทางที่หลากหลายจากองค์กร Happy Workplace

13880314_1016643978450075_1133448161104860186_n Continue reading

เวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา โดยโครงการ Happy Heart to Happy Society ได้จัดเวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” ครั้งที่ 2 ณ สสส. โดยช่วงเช้า คุณพิเชษฐ บ.แม่น้ำฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองการให้ในองค์กร และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอิทธิพร วันดี ร่วมนำกระบวนการ และให้ความรูุ้มากมายแก่องค์กรที่เข้าร่วม พร้อมมีการแบ่งปันประสบการณ์จากองค์กรพี่เลี้ยง ในมุมของการให้ เริ่มจากใจ รอยยิ้ม อาชีพ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และชุมชน ซึ่งมีเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จำนวน 50 คน

13718590_1004147856366354_1145143255413544992_n Continue reading

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO FORUM “การบริหาร CSR อย่างมีพลัง” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรขององค์กร และสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรสาธารณะประโยชน์ที่คำนึงถึงความยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

13516398_993782907402849_3855614286150438241_n Continue reading

เวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา ภายใต้โครงการ Happy Heart to Happy Society โดยมีผู้เข้าร่วมเวทีอบรมจำนวน 26 ท่าน เวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” Team Learning สำหรับองค์กรธุรกิจ และภาคเอกชน วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ซอยงามดูพลี  โดย คุณกรรชิต สุขใจมิตร ผู้อำนวยการมูลนิธิหัวใจอาสา กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษโดยวิทยากรคุณอภิชาติ การุณกรสกุล เรื่อง “ส่งต่อพลังแห่งการให้” และต่อด้วย คุณอิทธิพร วันดี เรื่อง กระบวนการทำเงานเป็นทีม ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม ณ สสส.

13494829_988615004586306_3328316304802042764_n Continue reading

โครงการ “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2559 มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ บริษัท วี.เพาเดอร์ จำกัด  สสส.  ศูนย์คุณธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ Happy Heart to Happy Society ร่วมจัดโครงการความร่วมมือ “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนวัดวิสุทธาราม(บ้านบางสีคต) ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดหวัดสมุทรสาคร โดยมีกิจกรรมหลักคือเปลี่ยนแปลงห้องสมุด ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและทำแปลงเกษตร งานดีๆ ที่เครือข่ายสร้างสุขร่วมกัน สร้างรอยยิ้มให้ทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆ และเป็นส่งต่อการให้อย่างยั่งยืน

13310561_975277895920017_5451428082713218750_n Continue reading

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายองค์กรแห่งการให้

เมื่อวันที่23-24 เมษายน 2559 ณ โรงแรมบ้านอัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สสส. , สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร และองค์กร 9 เครือข่าย จัดเวที”แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายองค์กรแห่งการให้” ณ โรงแรมบ้านอัมพวา เพื่อต่อยอดและขับเคลื่อนงานส่งเสริมการให้ และงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข เมื่อวันที่23-24 เมษายน 2559

13096263_954688977978909_3838655991688049553_n Continue reading

“เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ลานเปตอง วชิรเบญทัศน์(สวนรถไฟ) มูลนิธิหัวใจอาสา สสส. และ สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ร่วมกันจัดกิจกรรม “เดิน – วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา” ครั้งที่ 6 ภายใต้สโลแกน “Run For love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 6 ” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต ให้มีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง

10250261_879991338782007_2626918198360291275_n Continue reading