Category Archives: รายงานข่าว

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเครือข่ายและขับเคลื่อนพลเมืองจิตอาสา: U Volunteer Camp

เมื่อวันที่ 30-31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดค่าย U Volunteer Camp ที่ ศูนย์อบรมวีเทรน ดอนเมือง โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือ เยาวชนนักศึกษาไทยที่ทำกิจกรรมอาสา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในการทำงานด้านจิตอาสา เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจิตอาสาประชารัฐและการทำกิจกรรมเพื่อสังคม การทำกิจกรรมระหว่างกลุ่มกิจกรรมจิตอาสานักศึุกษาจากสถาบันต่างๆ รวมถึงมาร่วมสร้างความเข้าใจ คำว่าจิตอาสา ร่วมกันอีกครั้งผ่านกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยได้วิทยากรเป็นบุคคลจิตอาสา
ที่เป็นต้นแบบของการทำจิตอาสา
– ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
– คุณเชาวลิต สาดสมัย หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ ครูเชาว์ ครูจิตอาสาจากศูนย์สร้างโอกาสเด็กพระราม 8 จากเด็กกำพร้า ตอบแทนสังคมด้วยการเป็นครูอาสา
– ครูพิงค์ นีติรัฐ พึ่งเดช จิตอาสาของบัณฑิตรุ่นใหม่

_DSC6927

Continue reading

งานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่29 ก.ย.60 ณ มศว. มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมประชุมหารือกันในการจัดงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อสานต่อความสุขอย่างยั่งยืน และตลาดนัดความสุขชุมชน ร่วมกัน 11 องค์กร และ ภาคีชุมชนเครือข่าย จ.นครนายก ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24-25 พ.ย.60 ที่จังหวัดนครนายก

22007823_1451241901656945_9073326665588785388_n Continue reading

โครงการ “เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

มูลนิธิหัวใจอาสาได้มีโอกาสออกบู๊ธ ร่วมกิจกรรมการสัมมนาภายใต้หัวข้อ “การสร้างองค์กรแก่งความสุขในยุค 4.0″  โครงการ “เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย” ณ ห้องโชติกา ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน องค์กรจำนวนมากกว่า 20 องค์กร

18222490_1302672129847257_4924950123439792899_n Continue reading

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 24 มีนาคม 2560 ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดยกำหนดหัวข้อปาฐกถาและองค์ปาฐก ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย
ที่ประชาชนไทยทุกคนทุกภาคส่วนได้ตระหนัก และต้องการสานต่อในภารกิจที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสำคัญ และทรงงานหนักเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

17458195_1259707017477102_2796737555151176318_n Continue reading

Run for Love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7

งาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7”
ภายใต้สโลแกน “Run for Love
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ที่บริเวณสวนป่ารักน้ำ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯกรุงเทพฯ

16729391_1551193841576051_2273522601766837802_n Continue reading

เวที Giving Strategy Forum 2559

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ณ ห้องชฎาแกรนด์ 1 อาคาร 2 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฏา รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ในโครงการ Happy Heart to Happy Society โดยมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งานฟอรัมประจำปี ที่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน ได้ร่วมกันเสนอรูปธรรม การพัฒนาองค์กรแห่งการให้ (จิตอาสา แบ่งปัน เกื้อกูล ไม่ทอดทิ้งกัน) มีการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ อย่างเช่น ผึ้งน้อย เบเกอรี่ บ.ริกิ การ์เมนท์ บ.บางสะพานสัมพันธ์ บ.วีพาวเดอร์เทค บ.เบญจมิตรฯ บ.สามมิตรมอเตอร์ บ.เครืออาซาฮี รพ.บำรุงราษฎร์ ฯลฯ และเติมพลังจากผู้ใหญ่ในวงการ ประกอบด้วย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ทำให้เห็นมุมมองสังคมใหม่ (ประเทศไทย 6.0) สังคมไทยต้องก้าวไปสู่สังคมแห่งความดี (สังคมอารยะ/สังคมคุณธรรม) จึงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ มีความสันติสุข จากการให้…. ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กร

14484672_1073183309462808_4855687505989875269_n Continue reading

งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 8 “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม”

มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับภาคีองค์กรแห่งการให้ และเครือข่ายความสุขชุมชน ร่วมออกบู๊ธ งานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 8 “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” มูลนิธิหัวใจอาสารู้สึกยินดีและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการในครั้งนี้ และเป็นไปตามแผนงานของอ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ในภาพของตัวชี้วัดความสุขชุมชน (สำหรับท่านที่ประทับใจในกิจกรรมของบู๊ธ สามารถติดตามชมกิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ของมูลนิธิฯได้จาก fanpage,www.vhf.or.th) เราจะสร้างรอยยิ้ม และสังคมไปด้วยกัน : ทีมงานหัวใจอาสา

14203293_1043423639105442_8010837514597402528_n Continue reading

เวที ประกวดโครงการ “ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้”

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59 มูลนิธิหัวใจอาสา โครงการ Happy Heart to Happy Society ได้จัดเวที ประกวดโครงการ “ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” โดยแต่ละบริษัทได้นำเสนอการทำ CSR ในมุมของการให้ และร่วมแบ่งปันสิ่งที่ทำ มีเข้าร่วมประกวดจำนวน 16 องค์กร และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น commentator ในการประกวดครั้งนี้14079611_1034002480047558_1931064753275144076_n Continue reading

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO Forum ครั้งที่2 “สานพลังเครือข่าย สู่ “การให้” แบบทวีคูณ”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา โครงการ Happy Heart to Happy Society ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CEO Forum “สานพลังเครือข่าย สู่ “การให้” แบบทวีคูณ” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ได้รับเกียรติจากคุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร จำนวนกว่า 10 องค์กร เพื่อร่วมพัฒนางานในองค์กร ในการส่งเสริมการให้ และงาน CSR ได้รับความสนใจจากองค์กรใหม่ ๆ และได้แนวทางที่หลากหลายจากองค์กร Happy Workplace

13880314_1016643978450075_1133448161104860186_n Continue reading

เวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิหัวใจอาสา โดยโครงการ Happy Heart to Happy Society ได้จัดเวทีอบรม “เปิดมุมมอง ร่วมสร้างสรรค์ พลังแห่งการให้” ครั้งที่ 2 ณ สสส. โดยช่วงเช้า คุณพิเชษฐ บ.แม่น้ำฯ ได้แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองการให้ในองค์กร และช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอิทธิพร วันดี ร่วมนำกระบวนการ และให้ความรูุ้มากมายแก่องค์กรที่เข้าร่วม พร้อมมีการแบ่งปันประสบการณ์จากองค์กรพี่เลี้ยง ในมุมของการให้ เริ่มจากใจ รอยยิ้ม อาชีพ สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และชุมชน ซึ่งมีเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้จำนวน 50 คน

13718590_1004147856366354_1145143255413544992_n Continue reading