Category Archives: วีดีโอ

วีดีโอ

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ สานต่อแรงบันดาลใจ…สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

งานเดิน-วิ่ง Run for Love สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา ครั้งที่ 7

Run For Love ครั้งที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2520 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ สวนรถไฟ และสวนวชิรเบญจทัศ วิ่ง 3 สวน

โครงการ “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 มูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร องค์กรเอกชน สโมสรโรตารี่ สยามอารยะ และมหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย ดำเนินงานโครงการ “ห้องสมุด 4 มิติเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดมณีสรรค์ จ.สมุทรสงคราม เพื่อปลูกฝังการเรียนรู้ การเป็นนักอ่าน และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการให้เพื่อสังคม (giving & sharing) ส่งเสริมการให้และการแบ่งปันสู่สังคม