งานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 2

งานปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ร่วมสร้าง…สังคมน่าอยู่” ณ ลานลิฟท์แก้ว ห้างเซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 1 หากใครสนใจมาร่วมงานเชิญนะครับ วันนี้ (14 ก.ค. 57) เวลา 12.30-15.00 น.