กำหนดการ

04.30 - 6.00 น. ลงทะเบียนวิ่ง
05.30 - 05.40 น. พิธีแสดงความอาลัย และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
05.50 - 06.00 น. พิธีเปิดงาน โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา ร่วมกับองค์กรภาคีสนับสนุนการจัดงาน
06.05 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10.5 กม. ( วิ่ง 3 สวน / สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สวนวชิรเบญจทัศ และสวนจตุจักร )
06.10 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 2.5 กม. (เยาวชน อายไุ ม่เกิน 12 ปี )
06.10 น. ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม.
07.00 น. เปิดนิทรรศการเพื่อ สุขภาพและการแบ่งปัน
07.00 - 08.00 น. กิจกรรมบนเวที
08.00 - 08.20 น. พิธีมอบรางวัล
08.20 - 08.30 น. มอบของที่ระลึก และขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงาน
08.30 - 10.00 น. ชมการแสดง และกิจกรรมบนเวทีี
10.00 น. ปิดงาน

ประเภทวิ่ง

ประเภท ค่าสมัคร
แข่งขันวิ่งมาราธอน 10.5 กม. 350.-
เดินเพื่อสุขภาพ 2.5 กม. 350.-
วิ่ง 2.5 กม. (ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีค่าสมัคร

เลขบัญชี

เลขบัญชี 043–274854-1 ธนาคารไทยพาณิชย์
มูลนิธิหัวใจอาสา – โครงการเดิน–วิ่ง สังคมสดใส ด้วยหัวใจอาสา

เส้นทางการวิ่ง

เหรียญรางวัล

ปันกัน

Run for Love
มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850