มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

...
อยากให้

ต้องการมอบโต๊ะคอม เก้าอี้นักเรียน

สิ่งของเครื่องใช้ / โอฬาร 3 Years, 7 Months, 3 Weeks, 2 Days, 19 Hours, 22 Minutes
...
อยากได้

ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์

สิ่งของเครื่องใช้ / โอฬาร 3 Years, 10 Months, 2 Weeks, 2 Days, 12 Hours, 16 Minutes
...
อยากได้

ขออาสาสมัครและอุปกรณ์ห้องสมุด

อื่นๆ / วิเศษ 3 Years, 11 Months, 4 Weeks, 1 Day, 24 Minutes
...
อยากได้

ต้องการรับบริจาคคอมพิวเตอร์

สิ่งของเครื่องใช้ / วิเศษ 3 Years, 11 Months, 4 Weeks, 1 Day, 5 Hours, 8 Minutes

มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850