มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

...
อยากให้

ต้องการมอบโต๊ะคอม เก้าอี้นักเรียน

สิ่งของเครื่องใช้ / โอฬาร 2 Years, 5 Months, 3 Weeks, 5 Days, 16 Hours, 43 Minutes
...
อยากได้

ขอความอนุเคราะห์คอมพิวเตอร์

สิ่งของเครื่องใช้ / โอฬาร 2 Years, 8 Months, 2 Weeks, 5 Days, 9 Hours, 37 Minutes
...
อยากได้

ขออาสาสมัครและอุปกรณ์ห้องสมุด

อื่นๆ / วิเศษ 2 Years, 10 Months, 1 Day, 11 Hours, 44 Minutes
...
อยากได้

ต้องการรับบริจาคคอมพิวเตอร์

สิ่งของเครื่องใช้ / วิเศษ 2 Years, 10 Months, 1 Day, 16 Hours, 29 Minutes

มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850