มูลนิธิหัวใจอาสา ขอเขิญร่วมแบ่งปัน

เพราะเชื่อมั่นว่าการแบ่งปัน สร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่
เพราะจิตสำนึกของการให้ ด้วยหัวใจจิตอาสา

Ac' cess มี เก้าอี้ นักเรียน โต๊ะคอมพิวเตอร์ กำลังหาที่บริจาค หากท่านใด รู้จักโรงเรียนหรือสถานที่สาธารณะใดที่ขาดแคลนอุปกรณ์ สามารถติดต่อมาภายในวันที่ 29 ก.พ. 58


มูลนิธิหัวใจอาสา 2044/23 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 318 3959 โทรสาร 02 718 1850