about us

มูลนิธิหัวใจอาสา

เพื่อให้การดำเนินแผนงานบรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดสรรเงินทุนของมูลนิธิฯ และของผู้บริจาค จัดตั้งเป็น “กองทุน” ภายในมูลนิธิฯ 5 กองทุน สนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน ได้แก่

1. แผนงานส่งเสริมการมีหัวใจอาสาและการแบ่งปันในสังคม
2. แผนงานส่งเสริมสันติวิธีเพื่อสังคม
3. แผนงานส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข
4. แผนงานส่งเสริมการป้องกันโรคมะเร็งและโรคหัวใจ
5. แผนงานส่งเสริมการเชื่อมประสานภาคีพัฒนาประเทศไทย

Run for Love 9th Love is Sharing

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นคุณค่า และมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการทีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

  • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ
  • เริ่มสมัคร 19 พ.ย.61-5 ม.ค. 62 หรือ เมื่อนักวิ่งจำนวนเต็ม

กำหนดการ

  • 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ)
  • 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย
  • 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม.
  • 06.40 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 5 กม.
  • 06.45 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 1.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี) และ ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)

ขั้นตอนการสมัคร

01

ลงทะเบียนสมาชิกเว็บ **ฟรี**

สมัครสมาชิกเว็บสามารถเข้าดูข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการการอนุมัติการโอนเงิน

02

โอนเงินค่าสมัคร

สามารถโอนผ่านธนาคารและ ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

03

แจ้งการโอนเงิน

กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ต้อง แจ้งการโอนเงิน ผ่านหน้าเว็บ

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ

เสื้อ

เหรียญ

ผ้าบัฟ

Run for Love

ประเภทการแข่งขัน

1. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. Over All ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

*ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล


2. วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. Over All ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล

*ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล


3. วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. ชาย/หญิง ทุนการศึกษา ชาย 5 รางวัล / หญิง 5 รางวัล
4. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
5. วิ่งทีม 10 คน 5 กม. จำนวน 3 รางวัล (ของรางวัลเป็นเสื้อ Finisher)

ค่าสมัคร

1. วิ่ง 10 กม. / 5 กม. / เดิน 1.5 กม. คนละ 500 บาท
2. เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี คนละ 350 บาท
3. โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะ พ่อ แม่ และ ลูก เท่านั้น 1,200 บาท
*** ค่าจัดส่งเสื้อทางไปรษณีย์ 100 บาท***

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิหัวใจอาสา-โครงการ เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
เลขที่บัญชี 043-274854-1

*** รับเสื้อในวันเสาร์ที่ 2ก.พ.62 เวลา 11.00-18.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 3ก.พ.62 เวลา 4.45 น. ***
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

**ปิดการจัดส่งไปรษณีย์ **
** Only .jpg .gif .png .pdf maxsize : 2MB
*** ไม่รับเปลียนเสื้อ ***
*** ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการโอนเงินคืน ***

© 2018 Alphabet. All rights reserved.